เหตุใดผู้คนจึงกังวลเรื่องโคโรนาไวรัส


ตอบ 1:

เหตุใดผู้คนจึงกังวลเรื่องโคโรนาไวรัส

มีเพียงคนเดียวที่สงสัยว่า ... ชาวบ้านจำนวนมากเสียชีวิตบนถนนรอบโลกนับตั้งแต่สิ่งนี้เริ่มต้นขึ้นและจะเป็นเช่นนี้ในปีนี้และปีต่อไปและอีกครั้งหลังจากนั้น .. ไม่มีใครสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ ใน 6 เดือนมันจะเป็นความทรงจำและชาวบ้านจำนวนเดียวกันจะเสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์ แต่ไม่มีใครจะถูกสำรองไว้

ชาวบ้านต้องมีมุมมอง