ผู้ที่รอดชีวิตจากเชื้อ coronavirus คิดอย่างไร


ตอบ 1:

ผู้ที่รอดชีวิตจากเชื้อ coronavirus คิดอย่างไร

คนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อ coronavirus อยู่รอดและที่จริงแล้วมีเพียงอาการไม่รุนแรงเท่านั้น นอกจากนี้โรคยังไม่แพร่หลายเท่ากับไข้หวัด ดังนั้นผู้รอดชีวิตจะมีลักษณะเหมือน 99.99 +% ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ปัจจุบันที่ไม่ได้ติดเชื้อหรือเป็นหวัด (ความเย็นเป็นสมาชิกของตระกูล coronavirus)