เนื่องจากเวชภัณฑ์ส่วนใหญ่ผลิตในประเทศจีนเราจะต้องใช้ยานานเท่าใดเนื่องจากการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส


ตอบ 1:

อืมมม บางทีคำถามอาจไม่สมเหตุสมผลนัก

ก่อนอื่นฉันสามารถค้นหาอินเทอร์เน็ตเพื่อพูดถึงการส่งออกเวชภัณฑ์ของจีน ข้อสรุปของฉันคือประเทศจีนคิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยในอุตสาหกรรมยาที่ขายในประเทศตะวันตก

ประการที่สองแม้ว่ายาส่วนใหญ่จะผลิตในประเทศจีนคุณจะไม่ได้ใช้ยาเพราะมันไม่น่าเป็นไปได้อย่างมากว่าการระบาดของโรคคอโรนาไวรัสจะส่งผลกระทบต่อประเทศจีนในระยะยาว