coronavirus ทำซ้ำได้อย่างไร?


ตอบ 1:

Coronaviruses เป็นไวรัส RNA ที่มีขนาดใหญ่และผิดปกติซึ่งมีความสำคัญทางการแพทย์และสัตวแพทย์ พวกมันมีจีโนมมากกว่า 30,000 นิวคลีโอไทด์ (30 เคเบส) ดังนั้นจึงสามารถเรียกได้ว่าใหญ่โตในแง่ไวรัสวิทยา

พวกเขายังผิดปกติเล็กน้อยในวิธีที่พวกเขาทำซ้ำตัวเองในระดับโมเลกุล พวกเขาใช้กลยุทธ์ที่ผิดปกติเพื่อให้โปรแกรมการแสดงออกของยีนมีความซับซ้อน การจำลองแบบของ Coronavirus ทำให้เกิด ribosome frameshifting ระหว่างการแปลจีโนม, การสังเคราะห์ RNA ทั้งจีโนมและหลายชนิดและการรวมกันของ virions ลูกหลานโดยทางเดินที่เป็นเอกลักษณ์ของไวรัส RNA ที่ห่อหุ้ม

Coronaviruses มีกลไกการจำลองแบบสองขั้นตอน (จีโนมไวรัส RNA จำนวนมากมียีนเดี่ยวขนาดใหญ่ที่ถูกแปลโดยเครื่องจักรเซลลูลาร์ของโฮสต์เพื่อสร้างโปรตีนไวรัสทั้งหมด) Coronaviruses อาจมียีนแยกกันมากถึง 10 ยีน

ไรโบโซมส่วนใหญ่แปลยีนที่ใหญ่ที่สุดของยีนเหล่านี้เรียกว่าเรพลิคาเซสซึ่งโดยตัวมันเองจะมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของจีโนม RNA ทั้งหมดของไวรัส Replicase gene สร้างชุดของเอ็นไซม์ที่ใช้จีโนมที่เหลือเป็นเทมเพลตเพื่อสร้างชุดของโมเลกุล RNA messenger ที่ซ้อนทับกันขนาดเล็กซึ่งถูกแปลเป็นโปรตีนโครงสร้างที่เรียกว่า - โครงสร้างของอนุภาคไวรัสใหม่

การสร้าง subgenomic mRNAs เกี่ยวข้องกับกระบวนการของการถอดรหัสแบบไม่ต่อเนื่องและการผลิตโปรตีนที่ไม่เป็นโครงสร้างซึ่งไม่จำเป็นสำหรับการจำลองแบบไวรัสในการเพาะเลี้ยงเซลล์ อย่างน้อยหนึ่งโปรตีนที่เฉพาะเจาะจงอย่างเดียวโปรตีนที่ไม่เป็นโครงสร้าง 2 (nsp2) และโปรตีนโครงสร้างหนึ่งโปรตีนที่ nucleocapsid โปรตีน (N) มีส่วนร่วมในการสังเคราะห์ RNA ของไวรัส

กลไกการจำลองแบบโคโรนาไวรัสของ MHV (ไวรัสตับอักเสบจากเมาส์) สามารถมองเห็นได้เช่น

บทสรุปของการจำลองแบบไวรัสตับอักเสบจากเมาส์ (MHV): - MHV ผูกกับผู้รับโฮสต์เซลล์ CEACAM-1 ผ่านการทำงานร่วมกันของ spike (S) glycoprotein การเข้าสู่ไวรัสของเซลล์โฮสต์สามารถเกิดขึ้นได้จากการหลอมรวมกับพื้นผิวของเซลล์โฮสต์โดยการปล่อยจีโนม RNA ที่ตามมาลงในไซโตพลาสซึม อีกทางเลือกหนึ่ง MHV สามารถเข้าสู่เซลล์โฮสต์ผ่านการก่อตัวของ endocytic vesicles และจีโนม RNA ถูกปล่อยออกสู่ไซโตพลาสซึมหลังจากฟิวชั่นกับเยื่อหุ้มเซลล์ (ไม่แสดง) การแปล RNA genomic ที่เป็นบวกทำให้เกิดโพลีพรีนขนาดใหญ่ที่ผ่านการประมวลผลของโปรตีโอไลติกเพื่อสร้าง RNA ขึ้นกับโพลีเมอเรส ผ่านการดำเนินการของ RNA polymerase จะสร้างเทมเพลตเชิงเส้นแอนตี้เซนด์แบบเต็มความยาว subgenomic mRNAs ถูกสังเคราะห์สันนิษฐานจาก subgenomic แม่แบบลบ - สาระ การแปล subgenomic mRNAs ก่อให้เกิดโปรตีนโครงสร้างของไวรัส S glycoprotein แสดงออกบนพื้นผิวของเซลล์เจ้าบ้านและสิ่งนี้อาจนำไปสู่การหลอมรวมกับเซลล์ที่ไม่มีการติดเชื้อใกล้เคียงโดยจับกับ CEACAM-1 การประกอบไวรัสเกิดขึ้นภายในถุงตามด้วยการปล่อยไวรัสโดยการรวมกันของถุงที่บรรจุไวรัสที่มีเยื่อหุ้มพลาสม่า ไวรัสที่ถูกปล่อยสามารถทำให้เซลล์อื่นแพร่เชื้อและสามารถทำซ้ำภายในเซลล์แม่ผ่านทาง CEACAM-1 E, โปรตีนซองจดหมาย; เอ่อเอนโดพลาสซึม reticulum; M, โปรตีนเยื่อหุ้มเซลล์; N, โปรตีนนิวคลีโอแคปซิด; ORF กรอบการอ่านเปิด