เราจะป้องกันตัวเองจาก coronavirus ได้อย่างไร


ตอบ 1:

หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด

ล้างมือบ่อยๆ

อย่าสัมผัสใบหน้าและปากของคุณหลังจากสัมผัสกับสถานที่ที่ไม่สะอาดหรือปนเปื้อน

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยและอย่าแบ่งปันสิ่งของส่วนตัวเช่นอาหารเครื่องใช้ถ้วยและผ้าเช็ดตัว ฯลฯ

รีบไปพบแพทย์ทันทีหากคุณไม่สบาย