coronavirus หวู่ฮั่นเป็นอันตรายถึงตายได้อย่างไรเมื่อเทียบกับไข้หวัดใหญ่?


ตอบ 1:

คุณไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้เนื่องจากคุณกำลังเปรียบเทียบแอปเปิ้ลกับส้ม

ไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็นทั้งครอบครัวของไวรัสที่กลายพันธุ์อย่างรวดเร็วรวมทั้งโรคที่เกิดจากการตายของ sub-1% และไข้หวัดสเปนที่คร่าชีวิตผู้คนไปถึง 20% (แม้ว่าในช่วงเวลาของการรักษาพยาบาลที่ต่ำกว่า)

หวู่ฮั่นโคโรนานาไวรัสเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งในครอบครัวที่มีอาการตั้งแต่โรคหวัดน้อยไปจนถึงอัตราการเสียชีวิต 35% ซึ่งอัตราการเสียชีวิตยังไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำแม้ว่าจะชัดเจนมากกว่า 1% ในตอนนี้