สหรัฐอเมริกาจะสร้างไวรัส coronavirus และ SARS ได้อย่างไร


ตอบ 1:

พวกเขาทำไม่ได้และทำไม่ได้และทำไม่ได้ Coronaviruses เป็นไวรัสที่พบบ่อยที่สุด พวกเขาไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตรายทั้งหมด แม้แต่ SARS-CoV-2 ก็ไม่ได้เป็นอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอัตราการตายกรณีเพียง 2% ถ้ามันเป็นผลผลิตของวิศวกรอาวุธชีวภาพมันจะต้องไร้ความสามารถมากที่สุดโดยวิศวกรอาวุธในโลก