ประธานาธิบดีทรัมป์ตอบสนองต่อวิกฤต coronavirus ได้อย่างไรจะดีขึ้น


ตอบ 1:

ปล่อยให้นักวิทยาศาสตร์ทำสิ่งที่พวกเขาต้องทำในขณะที่เขาไม่ได้ขันหรือปกปิดมัน และอาจปล่อยให้ CDC แสดงตัวเลขที่ทดสอบบนไซต์ของพวกเขาอีกครั้งหากลบออกไปคือการบริหารของเขาหรือเขา: BC มีหมายเลขทดสอบของพวกเขาเพื่อให้ผู้คนได้เห็น ได้รับการทดสอบ การไม่มีหมายเลขนั้นก็ทำให้ตกใจมากขึ้น