มีใครเสียชีวิตจาก coronavirus ในอัฟกานิสถานหรือไม่?


ตอบ 1:

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศอัฟกานิสถานเป็นภาพร่างและไม่น่าเชื่อถือ ประมาณ 70% ของพื้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ Taleban ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลและสถานพยาบาลมี จำกัด มาก ดังนั้นแม้ว่าโรคนั้นจะอยู่ที่นั่นทั้งผู้คนและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ถ้ามีก็ไม่ทราบ ดังนั้นไขมันเพียงรายเดียวจึงได้รับการวินิจฉัยอย่างเป็นทางการว่าเป็นโคโรนาไวรัสและยังอยู่ระหว่างการรักษา