ประกันการเดินทางครอบคลุม coronavirus หรือไม่


ตอบ 1:

ขออภัยที่ตอบช้า

เมื่อคุณถามคำถามนี้ฉันไม่รู้ตรงไปตรงมานั่นคือเหตุผลที่ฉันไม่ตอบ

แต่วันนี้ฉันได้รับจดหมายข่าวจาก Insubuy ซึ่งเป็นตลาดประกันภัยที่โดดเด่นในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับแผนการที่ครอบคลุมโคโรนา จากนั้นฉันค้นหาคำถามของคุณซึ่งค่อนข้างเก่าและพบตอนนี้

มันกล่าวถึงในอีเมลเกี่ยวกับแผนบางอย่างที่ครอบคลุมไวรัสโคโรนาภายใต้เงื่อนไขบางอย่างเช่นไม่มีความคุ้มครองสำหรับผู้ที่เดินทางไปยังประเทศที่ถูกเตือนการเดินทาง ฯลฯ

อีกกรณีหนึ่งคือการประกันโคโรนาเหมือนโรคปกติ