Coronavirus แสดงให้เห็นว่า Donald Trump ถูกต้องตลอดเวลาเกี่ยวกับประเทศจีนและการพึ่งพาพวกเรา เขาจะได้รับเครดิตสำหรับความเข้าใจของเขาหรือไม่? ทำไมหรือทำไมไม่?


ตอบ 1:

มันไม่เพียงแสดงให้เห็นว่าเขาพูดถูกเกี่ยวกับประเทศจีน มันแสดงให้เห็นว่าเขาพูดถูกเกี่ยวกับการจัดการคนเข้าเมือง มันแสดงให้เห็นว่าเขาถูกต้องเกี่ยวกับการผลักดันอุตสาหกรรมกลับเข้ามาในสหรัฐอเมริกา มันแสดงให้เห็นว่าเขาพูดถูกเกี่ยวกับเกือบทุกอย่างที่พวกฝ่ายซ้ายบอกว่าเขาผิด

หากประธานาธิบดีทรัมป์รักษาโรคมะเร็งทั้งหมดในวันนี้คนที่เป็นศัตรูทางด้านซ้ายจะบ่นเกี่ยวกับการว่างงานของแพทย์ด้านเนื้องอกวิทยา