คุณกังวลเกี่ยวกับ COVID-19 (นวนิยาย coronavirus) หรือไม่? คุณมีวิธีแก้ไขปัญหานี้อย่างไร


ตอบ 1:

โดยพื้นฐานแล้วที่นี่ในเนปาลเราไม่มีวิธีแก้ปัญหา อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาคือการดูแลตัวเองราวกับว่าเราต้องสวมหน้ากากเพื่อออกนอกบ้าน นอกจากนี้อย่าออกไปข้างนอกเว้นแต่จะมีงานทำ เราสามารถซื้อหน้ากากดี หากมีอาการใด ๆ ควรตรวจสอบทันที ในทำนองเดียวกันเราดื่มน้ำบ่อย ๆ เพื่อทำให้คอเปียกทำให้ไม่ได้รับผลกระทบจากไวรัสตัวเดียวกัน จำเป็นต้องดูแลเรื่องการกินอาหารให้ครบทุกอย่าง