อาการของ coronavirus เหมือนกับไข้หวัดใหญ่ทั่วไปหรือไม่?


ตอบ 1:

ไม่สำหรับผู้เริ่มต้นมีหลาย coronaviruses ไม่มีใครทำให้เกิดไข้หวัดใหญ่ในรูปแบบใด ๆ หลายคนไม่เจ็บป่วยในคน หลายคนเป็นสาเหตุของโรคไข้หวัด สาเหตุหนึ่งที่ทำให้โรคซาร์ส สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ MERS สาเหตุหนึ่งที่โรคระบาดในจีน ไม่มีความเจ็บป่วยเหล่านี้ในรูปแบบใดของไข้หวัดใหญ่ อาการของไวรัสหวู่ฮั่นนั้นคล้ายกับโรคไข้หวัดธรรมดาเท่านั้นที่พวกเขาจะมีความรุนแรงมากขึ้นและสามารถพัฒนาเป็นปอดบวมได้