คำสั่งซื้อออนไลน์ยังคงถูกส่งมอบในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค coronavirus สูงหรือไม่?


ตอบ 1:

ใช่และไม่.

มันขึ้นอยู่กับการสั่งซื้อและประเทศใด ประเทศจีนมี แต่หยุดการทำงานของโรงงานและส่งจดหมายทั้งหมดเว้นแต่จะมีลักษณะที่สำคัญเช่นยาและอาหาร ในอิตาลีฉันเชื่อว่าทั้งหมด แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของการส่งมอบ (ยาอาหาร ฯลฯ ... ) ได้หยุดในภาคเหนือของประเทศ ญี่ปุ่นลดอัตราการจัดส่ง แต่ไม่ได้หยุด ในอเมริกามันเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างคาดหวังสำหรับผู้ที่อยู่ในเขตกักกัน เกาหลีใต้ต้องใช้ความระมัดระวังเช่นเดียวกับจีน