coronavirus และไวรัสอื่น ๆ มีสาเหตุมาจากการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่?


ตอบ 1:

ไม่ได้อย่างแน่นอน. วีระมีสถานที่ที่พิเศษมากทั้งในด้านนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ พวกเขาไม่มีที่ใน "ต้นไม้แห่งชีวิต" แต่มีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งในนั้น การสัมผัสกับพวกเรานั้นคงที่ หยดน้ำหนึ่งหยดบรรจุฉันจำไม่ได้ว่ามีกี่ล้านในนั้น

หากคุณสามารถสกัดไวรัสทุกตัวจากมหาสมุทรและวางซ้อนกันบนแต่ละอันพวกมันจะสูงกว่า 40 ปีแสง

การรักษาสัตว์ของเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการหรือที่มาของมัน แต่คนที่ทำงานใกล้ชิดกับสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ป่ามีแนวโน้มที่จะติดเชื้อไวรัสได้ง่ายขึ้น